Bộ đồng hồ nạp gas lạnh điện tử Value VDG-1

0966824911