BỘ NỐI NHANH CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH R134A QC18-L / H

0966824911