BỘ NỐI NHANH CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH R134A QC19-L / H

0966824911