Cảm biến quang đọc vạch Khoảng cách , Ngõ ra NPN Fotek VF-06R

0966824911