Cảm biến quang trực tiếp, Khoảng cách 30CM Fotek E2R-30N

0966824911