Cảm biến quang trực tiếp, Khoảng cách 30CM Fotek EX-03N

0966824911