Cảm biến quang trực tiếp, Khoảng cách 30CM Fotek R18-30X

0966824911