Cảm biến quang trực tiếp, Khoảng cách 30MM Fotek PH07-03N

0966824911