Cảm biến quang trực tiếp, Khoảng cách Fotek MF-06R

0966824911