Cảm biến từ, Khoảng cách 10MM, Ngõ ra NPN/PNP Fotek PM30-10(N&P)

0966824911