Cảm biến từ, Khoảng cách 1MM, Ngõ ra NPN/PNP Fotek PM05-01 (N&P)

0966824911