Cảm biến từ, Khoảng cách 1MM, Ngõ ra NPN/PNP Fotek PM08-01(N&P)

0966824911