Cảm biến từ, Khoảng cách 4MM, Ngõ ra NPN/PNP Fotek LS-04(N&P)

0966824911