Cảm biến từ, Khoảng cách 5MM, Ngõ ra NPN/PNP Fotek PM18-05(N&P)

0966824911