Công Tắc 1 Chiều Cỡ Lớn 16A S18HS/L – S18HS/CN/L

0966824911