CV/FRt – 0,6/1kV (CÁP CHẬM CHÁY RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN FR-PVC)

0966824911