CVV – 0,6/1kV (CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BẢO VỆ BẰNG PVC)

0966824911