CVV/AWA/FRT – 0,6/1KV & CVV/SWA/FRT – 0,6/1KV CÁP CHẬM CHÁY, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ FR-PVC

0966824911