CVV/DATA, DSTA – 0,6/1kV (CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, GIÁP BĂNG KIM LOẠI, CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BẢO VỆ BẰNG PVC)

0966824911