CXV/DATA/FRT – 0,6/1KV & CXV/DSTA/FRT – 0,6/1KV CÁP CHẬM CHÁY, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE GIÁP BĂNG KIM LOẠI, VỎ FR-PVC

0966824911