Dàn Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió Áp Suất Tĩnh Trung Bình Daikin – FXSQ-PA VRV S

0966824911