Dàn Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió Dạng Mỏng Daikin (Loại nhỏ gọn) – FXDQ-SP VRV S

0966824911