Dàn Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió Dạng Mỏng Daikin (Loại tiêu chuẩn) – FXDQ-PD/ND VRV S

0966824911