Điều Hoà Không Khí Toshiba RAS-H13U2KSG-V

0966824911