Đồng hồ đo: Dòng điện (A) 1 pha Tense DA-120

0966824911