Lỗ ra dây điện thoại Full Color White Panasonic WN3023W

0966824911