Mặt dùng cho 4 thiết bị Panasonic WEV68040SW

0966824911