Mặt thiết bị dùng cho ổ đơn 3 chấu Panasonic WEG65029-1

0966824911