Mặt vuông dành cho 2 thiết bị Refina Panasonic

0966824911