SƠN LÓT CHỐNG RỈ TOA EPOXY BIẾN TÍNH HAI THÀNH PHẦN CÓ HÀM LƯỢNG RẮN CAO RUST TECH

Rust Tech là sơn epoxy hai thành phần có hàm lượng rắn cao, giúp tăng khả năng chống chịu của bề mặt sơn.

0966824911