SƠN LÓT TOA CHUYÊN DỤNG CHO BỀ MẶT TƯỜNG CŨ NỘI VÀ NGOẠI THẤT 4 SEASONS SUPER CONTACT SEALER

TOA 4 Seasons Super Contact Sealer là sơn lót gốc dầu chuyên dụng, giúp tăng cường liên kết cho các bề mặt tường, xi măng, bê tông cũ hay bị phấn hoá

0966824911