SƠN LÓT TOA EPOXY HAI THÀNH PHẦN TRONG SUỐT DÙNG CHO BỀ MẶT BÊ TÔNG EPOGUARD VARNISH

Epoguard Varnish là sơn lót hai thành phần cho bề mặt bê tông, được cấu tạo từ nhựa Epoxy và Polyamide.

0966824911