TRCV ­– 0,6/1 KV CÁP TRIPLEX, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC

0966824911