TRCX ­– 0,6/1 KV CÁP TRIPLEX, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE

0966824911