VC – 450/750V – 600V (DÂY ĐƠN CỨNG, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC)

0966824911