VCm – 450/750V – 0,6/1kV (DÂY ĐƠN MỀM, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC)

0966824911