VVCm – 0,6/1kV (CÁP MỀM, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BẢO VỆ BẰNG PVC)

0966824911