BỘT TRÉT NỘI THẤT TOA HOMECOTE WALL PUTTY INTERIOR

Bột trét nội thất Homecote Wall Putty interior được sử dụng để tạo bề mặt láng mịn và sửa chữa lỗi trên bê tông, hồ vữa, gạch

0966824911