Đồng hồ đo: Dòng điện 1 pha Tense DA-209

0966824911