Đồng hồ đo dòng điện 1 pha Tense DJ-A48

0966824911