SƠN CHỐNG THẤM TOA WEATHERKOTE NO.3

TOA Weatherkote No.3 là nhũ tương nhựa đường cao cấp dùng để chống thấm và bảo vệ bê tông, gỗ và kim loại

0966824911