Mặt dùng cho 3 thiết bị Panasonic WEG6503-1

0966824911