Cảm biến từ, Khoảng cách 2MM, Ngõ ra NPN/PNP Fotek BS-02 (N&P)

0966824911