Cảm biến từ, Khoảng cách 2MM, Ngõ ra NPN/PNP Fotek PM12-02(N&P)

0966824911