Điều Hoà Cassette âm trần (đa hướng thổi) – FXFSQ-A/FXFQ-A VRV Indoor

0966824911