CVV – 300/500V (CÁP ĐIỆN LỰC RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BẢO VỆ BẰNG PVC)

0966824911